한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem
한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem

UniTraffic Hệ thống

Cấu tạo UniTraffic

UniTraffic được cấu thành từ 3 phần mềm chính là VAS, LPR, TMS.

- Tính toán, phân loại đối tượng giao thông (người đi bộ, ô tô, xe máy...) và phát hiện vi phạm giao thông nhờ hình ảnh thu được từ CCTV có sử dụng công nghệ phân tích và theo dõi đa đối tượng trên nền công nghệ phân tích xử lý hình ảnh .

- Phát hiện biển số xe được định nghĩa là xe vi phạm và nhận diện biển số.

- Hệ thống giám sát giao thông nhằm phân tích và giám sát lưu lượng giao thông, dữ liệu vi phạm.

Sơ đồ hệ thống

VAS (Hệ thống phân tích Video)

VAS là hệ thống phát hiện, theo dõi và giám sát đối tượng vi phạm giao thông (ô tô, xe máy , người đi bộ) trong thời gian thực qua hình ảnh từ CCTV nhằm tối ưu hóa luật giao thông, công cuộc phòng chống tội phạm.

Liên tục nâng cấp mang lại giải pháp với độ chính xác hoàn hảo qua việc không ngừng tranning và update AI(Deep Learning).

Phát hiện đối tượng, tốc độ nhờ xử lý ảnh

Phát hiện, phân loại đối tượng nhờ xử lý ảnh

LPR (Nhận diện biển số)

Tính năng hệ thống nhận diện biển số liên tục được cải thiện nhờ công nghệ Deep Learning.

Nhận diện được biển số chuẩn của nhiều quốc gia.

Qúa trình nhận diện biển số xe bằng Deep Learning

TMS (Hệ thống giám sát giao thông)

Hệ thống khởi tạo dữ liệu BigData, đưa ra phân tích và dự đoán lưu lượng giao thông theo năm/tháng/tuần/ngày/giờ . Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ phân loại vi phạm giao thông trong thời gian thực theo vùng địa điểm, kết nối trực tiếp với NVR góp phần hữu hiệu giám sát video realtime.

TMS tạo biên bản vi phạt có kèm theo hình ảnh vi phạm, thông tin lỗi vi phạm xảy ra theo thời gian thực ở từng địa điểm.

TMS quản lý và giám sát thiết bị cấu thành hệ thống , cài đặt quyền truy cập người dùng, cung cấp tất cả dữ liệu phân tích giao thông và in báo cáo.

Biên bản phạt

Bảng điều khiển giám sát

Đăng ký theo dõi nhận bản tin theo quý