한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem
한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem

UniSafety Đặc điểm chính

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA UNISAFETY

Phát hiện tình huống nguy hiểm trong thời gian thực

Phát hiện tình huống nguy hiểm đa dạng như kẹp tay, vật liệu rơi, cháy, rơi, không dùng đồ bảo hiểm, bất thường công đoạn… qua phân tích hình ảnh trong thời gian thực góp phần đưa ra phương án đối ứng ngay lập tức

Cảnh báo thời gian thực

Trong trường hợp nguy hiểm, thông báo speaker, gửi cảnh báo đến người quản trị qua SMS hoặc trên Web Dashboard.

Thống kê

Hỗ trợ tính năng truy vấn thống kê sự kiện theo ngày/thời gian/điều kiện qua các mục log khác nhau

Báo cáo theo kỳ

Hỗ trợ truy vấn lịch sử sự kiện theo ngày/thời gian/điều kiện , tự động tạo báo cáo an toàn và in

Bảng điều khiển dựa trên web đáp ứng (Responsive Web-based)

Quản trị viên dễ dàng truy cập và giám sát Dashboard trên Web từ trình duyệt PC hoặc Smartphone

Loại sự kiện

Đăng ký theo dõi nhận bản tin theo quý