한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem
한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem

UniFaceX Giới thiệu

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

UNISEM – Giải pháp nhận diện khuôn mặt
Giải pháp nhận diện khuôn mặt đã được chụp lại từ máy ảnh với độ nhận dạng tuyệt vời qua những giá trị đặc trưng khuôn mặt được trích xuất ra từ hình ảnh đã đăng ký.

Giải pháp kiểm soát ra/vào với nhận diện khuôn mặt

Khác với giải pháp kiểm soát ra/vào hiện có là chỉ sử dụng thẻ ra vào cá nhân thì UNISEM chúng tôi đưa ra giải pháp kiểm soát ra/vào với việc xác minh khuôn mặt trên thẻ và khuôn mặt thật của người đó cùng lúc ngăn ngừa lỗ hổng an ninh khi thẻ ra vào cá nhân bị đánh cắp . Hệ thống tự động kiểm tra xem người đang cố truy cập in/out đó có phải chủ thẻ hay không và nó chỉ cho phép cá nhân được cấp truyền truy cập in/out được phép ra vào khu vực nhất định đó.

Giải pháp phát hiện Blacklist/ Whitelist

Đối chiếu 1:N khuôn mặt chưa được xác thực được camera ghi lại ở phạm vi rộng hoặc phạm vi hẹp với Blacklist/Whitelist được lưu ở DB và xác thực . Giải pháp cung cấp dịch vụ đa dạng, thống kê lịch sử phát hiện đã được lưu trữ ở thời điểm nhất định.


Ứng dụng UniFaceX

Tòa nhà/văn phòng

Hệ thống UniFaceX dùng để kiểm soát ra vào tòa nhà,văn phòng và tự phân biệt nhân viên tòa nhà với khách ghé thăm, lưu lại thời gian in/out , tự động cho phép nhân viên nội bộ truy cập, kiểm soát ra truy cập in/out của khách . Hoặc có thể sử dụng quản lý chấm công thời gian đi làm, tan làm của nhân viên nội bộ tòa nhà.

Sân bay

Sân bay là một trong những không gian nhộn nhịp nhất , giám sát sự di chuyển dân số, gửi tin nhắn thông báo tới quản trị viên an ninh khi phát hiện người trong BlackList hoặc hành vi bất thường đáng nghi.

Cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước yêu cầu hệ thống an ninh đặc biệt . Giải pháp phát hiện đối tượng xâm nhập từ bên ngoài, sự truy cập của những đối tượng có trong BlackList/WhiteList sau đó gửi tin nhắn thông báo cho quản trị viên để đảm bảo an ninh tối đa.

Trung tâm mua sắm và cửa hàng

Hỗ trợ dịch vụ khách hàng tuyệt vời qua việc đếm lượng khách, theo dõi sự di chuyển khách hàng , khi khách VIP ghé thăm hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo tới người quản lý cửa hàng.

Đăng ký theo dõi nhận bản tin theo quý