한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem
한국어 English Tiếng Việt bahasa Indonesia Unisem

Tổng quan

Ban IoT- UNISEM

Ban IoT - UNISEM hình thành từ đầu năm 2016 với sản phẩm UniTracer – giải pháp theo dõi và giám sát hàng hóa trên ứng dụng điện thoại. Thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh góp phần thay đổi môi trường công nghiệp và môi trường sống mang lại đời sống an toàn và tiện lợi cho con người, IoT- UNISEM chúng tôi đang nỗ lực không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

For a better life

Tầm nhìn Ban IoT

Ban IoT cung cấp các hệ thống, dịch vụ bảo mật thông minh, vận chuyển thông minh, giao thông thông minh ứng dụng công nghệ IoT tiên tiến góp phần mang lại sự an toàn và tiện lợi hơn cho con người.

Tính linh hoạt

Cung cấp API mở, cho phép khách hàng sử dụng kết quả theo mong muốn, cung cấp dịch vụ dễ dàng tích hợp với hệ thống khách hàng đang sử dụng.

Khả năng mở rộng

Cung cấp server theo yêu cầu khách hàng, dễ dàng tăng sức chứa dữ liệu của server ngay cả khi thiết bị đầu cuối dịch vụ tăng đột ngột.

Độ tin cậy

Cung cấp các gói được thẩm định kiểm tra tính năng, độ ổn định, giới hạn xử lý dữ liệu lớn từ cơ quan thẩm định quốc gia

Hiệu quả chi phí

Cài đặt dễ dàng, thời gian ngắn tại hiện trường, tiết kiệm tổng chi phí hiệu quả với hoạt động ổn định và chi phí bảo trì thấp góp phần thu hồi chi phí đầu tư nhanh.

Sản phẩm của Ban IoT- UNISEM

Hệ thống phát hiện,nhận diện, theo dõi đa đối tượng như ô tô, xe máy, người đi bộ, biển số xe … trong thời gian thực trên nền công nghệ Deep Learning nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông đa dạng (lưu lượng xe, tai nạn, giám sát lưu lượng) và kiểm soát vi phạm giao thông

Tìm hiểu thêm »

Giải pháp an toàn thông minh(nhà máy) – nâng cao hiệu suất nhà xưởng, phát hiện những khác thường, tăng cường an toàn lao động nhà máy sản xuất bằng việc áp dụng công nghệ mang tính tầm nhìn AI

Tìm hiểu thêm »


Chứng nhận

Chứng nhận


Đăng ký theo dõi nhận bản tin theo quý